UAS sport

Dronesport Danmark er en del af UAS sport 

UAS sport er en Interesse organisation under Modelflyning Danmark, og lever op til de regler som Modelflyvning Danmark udstikker her for.
UAS sport organiserer og driver Droneløb i Danmark under navnet “Dronesport Danmark”.

Vedtægter

Generalforsamling 2020

Aktuelle

Indkaldelse
Generalforsamling 2020

Forslag til ændring
af vedtægter

Tidligere UAS sport materiale

Best.møde nov ’13

GF referat 2017

Best.møde okt ’15

Beretning 2017

GF referat 2016

Indkal.GF 2019

Beretning 2016

GF referat 2019

Best.møde jan ’17