Danmarksmesterskaberne i Droneræs

Droneræs hvor alle kan være med ny som øvet

Hvad er droneræs?

Drone race er en sportsgren hvor piloter racer mod hinanden for hurtigst at gennemføre en bane.

Der flyves med racer droner, som styres af piloten, der benytter video-briller til “at se hvad dronen ser”.

Dronerne kan flyve op til 200 km/t

I videoen til venstre vises sammendrag fra ræs 1 af 4 2024

Dette skal du vide før du deltager…

Medlemskab af Modelflyvning Danmark

Du skal være medlem af Model flyvning Danmark for at deltage i Drone Sport DKs løb, da dette medlemskab giver dig den nødvendige ansvarsforsikring der er påkrævet for at flyve i løbene.

Se mere og indmelding: www.modelflyvningdanmark.dk

Dronerne i 2024

Vi flyver SUPER SPEC de steder hvor det giver mening og ellers flyver vi Open Class

Regler for dage hvor der flyves spec race

Firmware Betaflight 4.5 med Race Pro – Se smuf47´s video

RPM limit: 19.000 RPM

Propeller: gemfan 514666 v1 og v2, Dalprop Cyclone Racing 5146,5 & HQ R38

Batteri: Maks 4,25v pr celle
( ingen former for unaturlig opvarmning af batterier )

Vægt: 480 gram flyveklar maks 1000g
( dog ved brug af 3s batteri er der en min vægt på dronen uden batteri på 295g )

Størrelse: Maks 330mm fra motor til motor på kryds

Antal droner: maksimalt 3 droner må medbringes til ét løb

Open regler:

Batteri: 4,25v pr celle
( ingen former for unaturlig opvarmning af batterier )
Vægt: maks 1000g

Maks 330mm fra motor til motor på kryds

Mere information om SUPER SPEC

Vi læner os lidt op af det amerikanske Freedom Spec, men vil ikke låse piloterne til bestemte produkter andet end props. Det vil sige at du kan bruge den 6s quad du har i forvejen, så længe dine droner har RPM limit. 

Dette vil gøre dronerne meget langsommere, dermed lettere at flyve. Ræset vil også blive meget tættere da alle vil kunne styre dronerne på FULL SEND! Batterier er billigere og dronerne smadre ikke så nemt når man crasher så der er penge at spare!

Vi ændre reglerne i håb om at få nogle flere med i sæsonen så vi håber selvfølgelig at se dig!

 

Godkendte VTX

HD-Zero, TBS Unify og IRC Tramp vtx’er er godkendt til brug ved Drone Sport DK løb, og må maksimalt sende med 25mW.

OBS: Det anbefales på det kraftigste at benytte Smart Audio eller Tramp telemetri til at skifte kanaler, da man kommer til at skifte vtx kanal flere gange under løbet.

Mere information om VTX regler og PAL/NTSC

Årsagen til at der er særlige regler for brugen af VTX er:

1) Vtx’erne skal være godkendt i EU

2) De skal være af en go kvalitet så de ikke danner interferens

3) For at timersystemet fungerer korrekt, skal vtx’erne være af ens kvalitet.

Vi har valgt at benytte følgende 6 Raceband som giver mindst IMD: R1 R2 R4 R5 R7 R8 

Du kan evt. læse mere her: PropWashed IMD

 

Godkendte fjernstyring

Der må benyttes 2.4GHz (f.eks. FrSky og FlySky) og 900MHz fjernstyring (f.eks. Crossfire og R9M).

Der må IKKE sendes med mere en 100mW.

Mere information om 900 MHz systemer

TBS har lavet en guide med best practice til hvordan man benytter CrossFire under et løb. Kig den igennem her: TBS guide
Den gælder i øvrig også for andre 900 MHz systemer som f.eks. R9M.

Kontrol af Droner

Inden et løb, kontrolleres Droner og batterier for at overholde reglerne.

OBS: Kan man ikke demonstrere at dronerne overholder reglerne, får man ikke lov til at deltage i løbet.

Hvad kontrolleres?

Følgende kan kontrolleres under tilmelding:

  • Vtx type og sendestyrke (vtx skal være indstillet til R2 når man møder op til kontrol)
  • Fail-safe funktion skal demonstreres (uden propeller og nuts)
  • Propel størrelse
  • Drone størrelse/vægt

Følgende kontrolleres kan inden hvert finale løb:

  • Vtx sendestyrke
  • Opladning af batteris celler

Dommere under løbet

Under løbet vil der være flere dommere tilstede. Øverste myndighed er “Løbs ledelsen”, hvilket er repræsentanter for Dronesport DK. 

Der vi også være “spottere”, som også fungerer som dommere, og hver pilot får tildelt sig egen Spotter. Deres primære opgave det er at sikre, at piloten overholder reglerne mens der flyves, men de skal også hjælpe med at formidle information til piloten. 

OBS: Alle piloter har pligt at være Spotter for den som skal flyve lige bagefter en selv.

Hvad er Spotterns opgave?

Vi benytter også her største delen af FAI’s regler på området, som du kan hente og læse her: FAI Jury guide

OBS: Du kan nøjes med at læse punkt 1 & 2 da vi ikke benytter “Score form”.

Løbs regler

Vi benytter FAI grundreglsæt, men benytter eget løb format og spec til droner.

Gældende SUPER SPEC og Dronesport DK’s løbs format har forrang ifht. FAI reglsæt.

Du kan læse de FAI regler her: Download FAI regler

Dronesport DK's løb format

Dronesport DK’s løb er opdelt i 3 faser:

1) Seeding heat’et

Dette er den første tur på banen!

Formålet med seeding heat er at seede piloter, så man i kvalifikationen flyver sammen med andre på samme niveau som en selv.
Der flyves 4 piloter ad gangen og hver pilot får 1 heat at flyve i.
Et heat varer 2:30 minutter, og der må flyves alle de laps man ønsker/kan i denne periode. Når tiden er udløbet må man flyve lap’et færdigt.
Resultatet afgøres ud fra den enkeltstående hurtigste lap.

2) Kvalifikations heats

Formålet med kvalifikationen er at seede piloter til finalen.
Seeding heat’et sikre at piloten med det hurtigste lap og de 3 næst hurtigste flyver sammen i alle kvalifikations heats, og de 4 næst hurtigste sammen, og så fremdeles.
Der flyves 4 piloter ad gangen, og der flyves så mange heats som der er tid til.
Et heat varer 2:30 minutter, og der må flyves alle de laps man ønsker i denne periode. Når tiden er udløbet må man flyve lap’et færdigt.
Resultatet afgøres ud fra de 2 hurtigste sammenhængende laps.

3) Finale

Formålet med finalen er at finde den afsluttende placering af piloterne i løbet.
Seeding til finalen dannes ud fra kvalifikationen: Piloten med det bedste resultat og de 3 næstbedste flyver sammen i 3 “A finale” heats, og de 4 næstbedste sammen i 3 “B finale” heats og så fremdeles.

OBS: Der er ikke bump-ups eller eliminering af piloter mellem de forskellige finale heats! Det betyder at de 4 piloter som er seeded til “A finalen” flyver om 1., 2., 3. og 4. pladsen, og piloter der er seeded til “B finalen” flyver om 5., 6., 7. og 8. pladsen, og så fremdeles.

Der flyves med 4 piloter ad gangen, og der flyves i 2:30 minutter hvor sidste lap skal afsluttes efter udløb af tiden.
1., 2., 3. og 4. pladsen for det pågældende finale heat fastsættes ud fra dem som har gennemført flest laps inden for tidsgrænsen (+ afsluttende lap) og for dem som har gennemført lige mange laps, er det den hurtigste tid ud over de 2:30 minutter som gælder.
Der flyves som nævnt 3 heats i hver finale kategori (A, B, C osv.), og det endelige resultat afgøres ud fra den kombinerede placering i de 3 heats.

Særligt angående DDN

 Danmarksmesteren findes i ikke kun i ét løb, men ud fra points som tildeles i alle løb som man deltager i sæsonen.

Det af holdes af 4 løb / DDN pr sæson.
Du skal deltage i DDN for at kunne blive Danmarksmester.
Din placering til DDN afgøres af selve din placering til DDN, dette er dine 3 bedste placeringer (points) blandt de 4 afholdte løb.

Hvis man ikke dukker op til til tjek ind og dermed ikke er deltagende i løbet, vil dette medføre 0 point.