Regler

Dette skal du vide før du deltager…

Medlemskab af Modelflyvning Danmark

Du skal være medlem af Model flyvning Danmark for at deltage i Drone Sport DKs løb, da dette medlemskab giver dig den nødvendige ansvarsforsikring der er påkrævet for at flyve i løbene.

Se mere og indmelding: www.modelflyvning.dk

Droner

Følgende regler gælder for droner som du benytter:

Antal: Du må maksimalt medbringe 3 droner til ét løb

Propeller: Maksimalt 6″

Vægt: Maksimalt 1 kg (inkl batteri)

Størrelse: Maksimalt 330mm fra motor til motor på kryds

Batteri: Maksimalt 6s, og må ikke lades mere end 4,25v pr celle (både på 4s, 5s og 6s).

Godkendte VTX

TBS Unify og IRC Tramp vtx’er er godkendt til brug ved Drone Sport DK løb, og må maksimalt sende med 25mW.

OBS: Det anbefales på det kraftigste at benytte Smart Audio eller Tramp telemetri til at skifte kanaler, da man kommer til at skifte vtx kanal flere gange under løbet.

Mere information om VTX regler og PAL/NTSC

Årsagen til at der er særlige regler for brugen af VTX er:

1) Vtx’erne skal være godkendt i EU

2) De skal være af en go kvalitet så de ikke danner interferens

3) For at timersystemet fungerer korrekt, skal vtx’erne være af ens kvalitet.

Vi har valgt at benytte følgende 6 Raceband som giver mindst IMD: R1 R2 R4 R5 R7 R8 

Du kan evt. læse mere her: PropWashed IMD

 

Godkendte fjernstyring

Der må benyttes 2.4GHz (f.eks. FrSky og FlySky) og 900MHz fjernstyring (f.eks. Crossfire og R9M).

Der må IKKE sendes med mere en 100mW.

Mere information om 900 MHz systemer

TBS har lavet en guide med best practice til hvordan man benytter CrossFire under et løb. Kig den igennem her: TBS guide
Den gælder i øvrig også for andre 900 MHz systemer som f.eks. R9M.

Kontrol af Droner

Inden et løb, kontrolleres Droner og batterier for at overholde reglerne.

OBS: Kan man ikke demonstrere at dronerne overholder reglerne, får man ikke lov til at deltage i løbet.

Hvad kontrolleres?

Følgende kontrolleres under tilmelding (i nævnte rækkefølge):

  • Vtx type og sendestyrke (vtx skal være indstillet til R2 når man møder op til kontrol
  • Fail-safe funktion skal demonstreres (uden propeller og nuts)
  • Propel størrelse
  • Drone størrelse/vægt

Følgende kontrolleres inden hvert finale løb:

  • Vtx sendestyrke
  • Opladning af batteris celler

Dommere under løbet

Under løbet vil der være flere dommere tilstede. Øverste myndighed er “Løbs ledelsen”, hvilket er repræsentanter for Dronesport DK. 

Der vi også være “spottere”, som også fungerer som dommere, og hver pilot får tildelt sig egen Spotter. Deres primære opgave det er at sikre, at piloten overholder reglerne mens der flyves, men de skal også hjælpe med at formidle information til piloten. 

OBS: Alle piloter har pligt at være Spotter for den som skal flyve lige bagefter en selv.

Hvad er Spotterns opgave?

Vi benytter også her største delen af FAI’s regler på området, som du kan hente og læse her: FAI Jury guide

OBS: Du kan nøjes med at læse punkt 1 & 2 da vi ikke benytter “Score form”.

Løbs regler

Vi benytter FAI regler til Drone Sport DK løb.

Du kan læse de aktuelle regler her: Download FAI regler

Eller du kan nøjes med at læse...

FAI reglerne et omfattende værk, så du kan med fordel fokusere på at læse følgende afsnit:

FAI regler version: Effective 1st May 2019

Start med at læse på side 27: F9U (PROVISIONAL CLASS) – RC MULTI-ROTOR DRONE RACING RULES

C.1: Regler vedrørende Drone

C.1.4: Radio link regler
     Note: Der må benyttes 2,4GHz og 900MHz radio link.

C.1.5: VTX regler
     Note: Irc Tramp og TBS Unify er godkendt af Dronesport DK.

C.2: Regler angående banen

C.3: Antal modeller som må benyttes

C.4: Registrering af Droner

C.6: Løbs afvikling i store træk

C.6.2: Start af løb

C.6.3: Kvalifikation
     Note: Vi benytter de hurtigst 2 sammenhængende laps til at afgøre finale placering.

C.6.4: Eliminering
     Note: Vi benytter dobbelt eliminering i finalerne.

C.6.5: Finale
     Note: Vi følger B.

C.7: Hændelser under løbet

C.8: Omstart og omflyvning
     Note: Der benyttes ikke løbs-vrx’er, men piloters egne vrx, og video udfald som bekræftes af spotter er valid for omflyning.

C.10: Afbrydelse af løbet