Århus d. 12/12 2021

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Dronesport Danmark

Hermed indkaldes alle som deltager i Dronesport DK løb (som piloter eller hjælpere) til Generalforsamling 2021. Dato: 18/1 2022 klokken 19.00 – 21.00

Sted: Online, Teams (Deltag på din computer eller mobilapp Klik her for at deltage i mødet)

Agenda:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden

3. Behandling af anmeldte forslag:

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant a. John Thorn afgår: b. Jan Thorn afgår: c. Ekstra medlem tilgår? d. Ekstra medlem tilgår? e. Suppleant 1 f. Suppleant 2 5. Fremtiden for dronerace?

6. AIRGAMES 2022 Herning (Ronni)

7. F9 Drone Elitesport og Landshold

8. Eventuelt

Tilmelding skal ske via følgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzFlNzk1ODItMjk5MC00MzI2LWE1MDItM2IxMGQ1Mzc3Y2Iw%40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22%3a%22c744cf34-7d10-47d4-ab3a-2a9610b3ad46%22%2c%22Oid%22%3a%22e8de8344-b206- 463e-952b-a2e70b4ff61b%22%7d

 

Bemærk indkomne forslag, accepteres helt frem til og med den 14/1 22!

Forslag til behandling under punkt 3, skal fremsendes til Ronni Jørgensen på Messenger eller mail: Kontakt@jyskoverblik.dk Forslag skal være motiveret og fremlægges af stiller på generalforsamlingen.

 

 

/Michael Ørting, formand DSDK